Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Denial of Service 

  Vrána, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou zranitelností DoS v oblasti webových aplikací. Nejdříve jsou popsány principy počítačové bezpečnosti, obecné principy DoS a penetračního testování. Dále text popisuje části OWASP Testing Guide ...
 • Automatický design webových aplikací 

  Žilka, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací softwaru, který slouží jako generátor programového kódu pro vývoj webových informačních systémů vyvíjených pomocí technologie ASP.NET 2.0. Tyto systémy využívají jako svůj datový ...
 • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

  Smělík, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...
 • Návrh aplikace pro správu tenkých klientů 

  Juhaňák, Filip
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a vývoji aplikace určené pro centralizovanou správu a konfiguraci tenkých klientů nabízených společností OldanyGroup s.r.o. Účelem této aplikace je zjednodušení administrace a sledování ...
 • Návrh tenkého klienta 

  Juhaňák, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hardwarové konfigurace a softwarového vybavení nového tenkého klienta, který má v nabídce společnosti OldanyGroup s.r.o. efektivně nahradit tenké klienty zahraničních výrobců, které ...
 • Webová aplikace pro vyhledání v on-line katalozích knihovnen 

  Polách, Ondřej
  Internet je od dob svého počátku zdrojem nejrůznějších informací. Jejich vyhledávání bylo standardizováno s příchodem protokolu Z39.50, který se v dnešní době stále vyvíjí a slouží také jako základní kámen pro moderní ...
 • Zobrazování referencí .NET knihoven 

  Prajs, Karel
  Bakalářská práce řeší analýzu a grafické zobrazování referencí knihoven v .NET projektech. První část dokumentu je věnována rozboru teoretických možností s důrazem na použití reflexe pro analýzu referencí a model magnetických ...