Now showing items 1-10 of 10

 • Makra VBS pro TIA portal V12 použitelná pro panely COMFORT resp. RT 

  Benešl, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit VBS makra pro práci s databázemi, kterými bude možné spravo- vat telefonní seznam a SMS zprávy a pomocí GSM modulu zprávy přijímat a odesílat. Vytvořit skripty pro operace s alarmy - nastavení a ...
 • Návrh databáze krizového evakuačního centra Českého červeného kříže 

  Klimeš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze krizového evakuačního centra Českého červeného kříže. V první části jsou popsána teoretická východiska, která nabízí základní přehled znalostí potřebných pro dosažení ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod stanice měření emisí 

  Kněžínek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro stanici měření emisí na STK Královo pole, s.r.o. pro zefektivnění administrativních činností na této stanici. Databáze je tvořena dle konkrétních požadavků firmy. ...
 • Návrh databáze pro vyhodnocování studijních výsledků na Ústavu geodézie 

  Plch, Zbyněk
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy související s tvorbou databáze a uvedení do problematiky uchovávání informací a analýzy dat. Druhá, ...
 • Návrh databáze svazků stroje 

  Suchomel, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu na vytvoření databáze svazků stroje s textovým výstupem do modelovacího programu pro dotčený subjekt. Databáze pracuje na základě konkrétních požadavků dané firmy. Práce obsahuje vlastní ...
 • Návrh elektronické třídní knihy pro ZUŠ 

  Křížová, Vladimíra
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh třídních knih pro Základní uměleckou školu Pavla Křížkovského, s.r.o. a návrh datové základny tak, aby byla připravená pro připojení dalších modulů (rozvrh hodin, atd.). Po vytvoření ...
 • Návrh firemní databáze zákazníků 

  Měřička, Radim
  Práce pojednává o problematice výběru vhodného databázového systému. Zabývá se historií jejich vývoje a vybrané systémy také porovnává. V díle je popsán návrh datového modelu pro firemní databázi zákazníků a nastíněno ...
 • Návrh informačního systému 

  Kantor, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému pro Pohřební službu Bohumír Kukuczka. Práce obsahuje samotný návrh a vytvoření systému v programech Microsoft Access a VBA.
 • Návrh IS pro Místní knihovnu města Jevišovice 

  Vašíček, Daniel
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro místní knihovnu města Jevišovice. Práce obsahuje vlastní návrh databáze a její vytvoření v programu Microsoft Access. Dále obsahuje vytvoření pracovního rozhraní ...
 • Návrh podpůrné aplikace pro podnik pomocí VBA 

  Rybanská, Zdenka
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu podpornej aplikácie, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť určité procesy v spoločnosti. Aplikácia bude slúžiť pre potreby personálneho oddelenia na evidenciu povinných školení a ...