Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Jílek, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá použitím fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků firmy lisovna TILL s. r. o. Hodnocení je provedeno pomocí programů Microsoft EXCEL a MathWorks MATLAB, za použití hlavních atributů a ...