Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh a implementace docházkového systému v malém podniku pomocí VBA 

  Petruška, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací docházkového systému v malém podniku. Součástí návrhu je i ekonomická výhodnost řešení pro daný podnik.
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...
 • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

  Zobal, Lukáš
  Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...
 • Praktické užití cloudových systémů v projektovém managementu 

  Poustecký, Ondřej
  V této bakalářské práci se zaměříme na popis cloudových systémů a jejich využití v projektovém plánování neziskové organizace. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do cloudových systémů. Následně budou popsány ...
 • Rozšiřující modul pro MS Office 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou přidání rozšiřujícího modulu do textového procesoru MS Word, tabulkového kalkulátoru MS Excel a nástroje pro tvorbu prezentací MS PowerPoint z kancelářské sady programů MS Office. Modul ...
 • Zvýšení kvality rozhodovacích procesů v podniku pomocí nástrojů VBA 

  Janošec, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací pomocného softwaru pro zkvalitnění rozhodovacích procesů při tvorbě nabídek pro výběrová řízení v podniku Lesy Beskydy, a.s.