Now showing items 1-19 of 19

 • Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o. 

  Složilová, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity ...
 • Návrh projektu implementace nízkotlakého čerpadla havarijního systému chlazení a doplňování aktivní zóny reaktoru v jaderné elektrárně 

  Malíková, Lucia
  Obsahom predloženej bakalárskej práce je návrh projektu implementácie nízkotlakého havarijného systému chladenia a doplňovania aktívnej zóny v jadrovej elektrárni Mochovce za použitia vhodných techník, nástrojov a metód z ...
 • Návrh projektu na výstavbu a rekonstrukci vytápění 

  Rýznar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá aplikací metod síťové analýzy při řízení projektů. Je v ní popsán postup při tvorbě projektu s využitím síťové analýzy, vhodné řešení a časový harmonogram. Projekt je vytvářen konkrétně pro ...
 • Návrh projektu pro řízení zakázkové výroby 

  Exl, David
  Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení zakázkové výroby. V práci jsou použity metody a postupy projektového řízení. Práce obsahuje studii příležitostí, časovou, zdrojovou a ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Procházková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně návrhem projektu realokace výrobních a skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. s využitím metod a technik projektového řízení. Teoretická část ...
 • Návrh projektu vývoje nové verze softwaru s využitím metodiky projektového managementu 

  Blahušiaková, Barbora
  Cieľom tejto práce je vytvorenie návrhu projektu s využitím metodiky projektového managementu v spoločnosti SynopsIS Technologies, a.s., ktorá sa zameriava na vývoj a predaj softvéru pre advokátske kancelárie. Východiskom ...
 • Návrh projektu zavedení povlakovací linky 

  Pawlik, Jan
  Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor ...
 • Plánování a řízení změn elektronického obchodování firmy dle principů projektového managementu 

  Mruškovičová, Timea
  Diplomová práca pojednáva o problematike riadenej zmeny vo firemnom prostredí podľa princípov projektového managementu s nadväznosťou na oblasť elektronického obchodovania firmy. Východiskom k spracovaniu projektu je ...
 • Plánování projektu výstavby 

  Bedřich, Marek
  Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se týkají této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové a finanční plány na příkladu rekonstrukce Kongresového centra ve Starém ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Viktorin, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace programové podpory definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method). První část pojednává o projektovém řízení a nutnosti jeho použití při řešení projektů. Dále jsou ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Pandulová, Iveta
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy přípravy stavební zakázky a následně jejich aplikace na praktickém projektu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Hašek, Jiří
  Bakalářská práce se věnuje problematice řízení projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami řízení projektu výstavby a jejich aplikace ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Filipčíková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na definici projektu, životní cyklus, časové plánování a jeho nástroje. Druhá část práce je část praktická, zabývá se aplikací projektového ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Holá, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. V průběhu práce je v několika kapitolách popsán průběh řízení zakázek. Nejdříve je popsán projekt „Přístavba komerčního ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Škorpík, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou v plánování projektů a vysvětluje základní pojmy týkající se této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové plány ve specializovaných programech na příkladu rekonstrukce ...
 • Softwarová podpora projektového řízení 

  Mates, Vojtěch
  Hlavním cílem práce je vytvoření aplikace pro podporu projektového řízení. Tato aplikace obsahuje základní funkcionalitu v součastnosti dostupných aplikaci, které se zabývají projektovým řízením, ale navíc přidává funkce, ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Farníková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celkový průběh konkrétní zakázky v konkrétním podniku. Tato analýza je přesněji zaměřena na měřiče tepla, které tvoří v podniku podstatnou část odbytu. Obsahuje návrh, jak by mohla firma ...
 • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

  Grossmannová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití metod projektového řízení ve stavební praxi. Cílem bakalářské práce je analyzovat průběh přípravy konkrétní stavební zakázky na konkrétním případě, kterým je výstavba rodinného domu ...
 • Využití technik projektového managementu na reálném projektu 

  Exl, David
  Obsahem této bakalářské práce je rozbor reálného projektu za vyuţití technik a postupů projektového managementu. Projektem je rekonstrukce části sítě velmi vysokého napětí (VVN), kterou realizuje společnost ELEKTROTRANS ...