Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

    Halajová, Andrea
    Zameranie a tvorba účelovej mapy v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchem. S výužitím systémov Microstation, MGEO a Groma, podľa smernice pre tvorbu účelovej mapy.