Now showing items 1-7 of 7

 • Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová 

  Zajacová, Terézia
  Obsahom bakalárskej práce je analýza mapových podkladov mesta Nemšová. Bakalárska práca podrobne popisuje mapové podklady a ich obsah, ktorý je vhodný pre hodnotenie historického vývoja mesta. Dostupné mapové podklady ...
 • Návrhové systémy používané v oblasti elektrických přístrojů 

  Stejskal, Jiří
  Bakalářská práce je vypracována na základě požadavků zadavatele firmy OEZ, s.r.o. a je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá nejčastěji používanými 2D CAD systémy, které používají konstruktéři, dle svých ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Halajová, Andrea
  Zameranie a tvorba účelovej mapy v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchem. S výužitím systémov Microstation, MGEO a Groma, podľa smernice pre tvorbu účelovej mapy.
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Ondová, Natálie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření účelové mapy sídliště v městské části Brno-Vinohrady. Na základě podkladů a materiálů bylo provedeno měření v terénu pomocí vhodně zvolených měřických metod. Následnými výpočty ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Hrušovská, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá zameraním a tvorbou účelovej mapy v meste Nové Mesto nad Váhom, lokalita park Dominika Štubňu - Zámockého - starý židovský cintorín. Vytvorená podľa smerníc pre tvorbu účelových máp. Výsledkom ...
 • Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu 

  Čička, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu digitálneho modelu terénu. Cieľom je zoznámiť sa s problematikou teórie modelovania terénu od samotného zberu dát až po vytvorenie digitálneho modelu terénu záujmového územia. Výsledkom ...
 • Výškový sklad pro lakované karoserie 

  Bachorík, Patrik
  Cieľom diplomovej práce je návrh výškového skladu pre nalakované karosérie so zameraním na problematiku dopravníkových trás a jeho začlenenie do stávajúceho materiálového toku v spoločnosti Škoda Auto a.s.. Boli navrhnuté ...