Now showing items 1-8 of 8

 • Fotonická krystalická vlákna 

  Dočkal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních optických vláken se zaměřením na fotonická krystalická vlákna. Jsou zde popsány jednotlivé typy fotonických krystalických vláken z hlediska fyzikálních a optických ...
 • Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda 

  Buryová, Tereza
  Cellular_ polární výzkumná stanice Antarktida je nejsušším, nejstudenějším a nejextrémnějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V ...
 • Imaging Of Surface Microstructures Of Materials 

  Novák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes functionality extension of a LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) device. Subject of the extension is surface microstructure imaging of materials. The first method uses illumination module. The ...
 • Influence of isothermal oxidation on microstructure of YSZ and Mullite-YSZ thermal barrier coatings 

  Jech, David; Čelko, Ladislav; Remešová, Michaela; Slámečka, Karel; Ctibor, Pavel (Elsevier, 2020-02-19)
  Microstructural changes in conventional yttria stabilized zirconia (YSZ) and multilayer Mullite-YSZ/YSZ (M-YSZ) thermal barrier coatings were compared based on high temperature isothermal oxidation at the temperatures of ...
 • Microstructural and Electrical Properties of Cordierite-based Ceramics Obtained After Two-step Sintering Technique 

  Obradović, Nina; Filipović, Suzana; Dordević, Nataša; Kosanović, Darko; Pavlović, Vladimir B.; Olćan, Dragan; Dordević, Antonije; Kachlík, Martin; Maca, Karel (International Institute for the Science of Sintering, Beograd, 2016-05-01)
  Cordierite-based ceramic materials are attracting much interest for their various applications in industry, for manufacturing multilayer circuit boards, catalytic converters, filters, thermal insulation, kiln furniture, ...
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti ocelí 

  Stavinoha, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií vztahu mezi velikostí zrna a mechanickými vlastnostmi ocelí. Teoretická část obsahuje problematiku týkající se struktury ocelí a reakci materiálu na vnější zatížení, metody stanovení ...
 • Ovlivňování mikrostruktury polykomponentní slitiny připravené technikou SPS 

  Brůža, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na mikrostrukturu eutektické vysoce-entropické slitiny FeNiMnAl vyrobenou z prášku použitím metody SPS a její ovlivňování vlivem tepelného zpracování jako přetavením elektronovým paprskem a ...
 • Studie syntéz a přípravy bezolovnaté keramiky (Ba,Ca)(Ti,Zr)O3 v závislosti na struktuře a výsledných vlastností 

  Bijalwan, Vijay
  V poslední době je snahou nahradit klasickou komerční olovnatou piezoelektrickou keramiku bezolovnatou, z důvodu zvýšeného zájmu o ochranu životního prostředí a zdraví. Různé typy materiálů již byly navrženy, jako například ...