Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro hromadnou správu síťových prvků Mikrotik 

  Kloda, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na popis a vytvoření webové aplikace určenou pro hromadnou správu síťových prvků firmy MikroTik. V teoretické části se práce soustředí na popis operačního systému RouterOS. Dále se práce zabývá popisem ...
 • Aplikace pro vzdálenou správu Mikrotik RouterOS 

  Doležal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vzdálenou správu MikroTik RouterOS. V rámci práce byla vytvořena aplikace umožňující konfiguraci síťových služeb směrovačů. Práce obsahuje návrh a implementaci ...
 • Bezpečnost lokálních počítačových sítí 

  Marek, Martin
  Diplomová práce se zabývá vybudováním bezpečnosti lokálních počítačových sítí. Hlavní část práce se zabývá řešením autorizace bezdrátových klientů proti RADIUS serveru a návrhem doménového kontroléru pomocí open-source ...
 • Dálkové softwarové ovládání platformy bezdrátového modulu mobilního robotu 

  Jílek, Tomáš
  Práce se zabývá možnými způsoby vzdálené správy zařízení s operačním systémem MikroTik RouterOS a výběrem vhodné varianty pro realizaci automatické vzdálené správy tohoto zařízení, které je součástí mobilního robotu. ...
 • Filtrace distribuovaných útoků na odepření služeb pomocí síťových prvků Mikrotik 

  Rajj, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku útoků cílených na odepření služeb. Tyto typy útoku jsou stále aktuální, ale v současné době se využívají spíše ve své distribuované podobě. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Informační systém pro správu bezdrátové sítě s využitím routerboardu MikroTik 

  Hromádko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem webového informačního systému pro správu klientů bezdrátové sítě s využitím routerboardu MikroTik. Jedná se o informační systém, prostřednictvím kterého bude mít poskytovatel internetového ...
 • Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace 

  Vaněk, Jiří
  Práce shrnuje parametry provozu pro hodnocení přístupových sítí nové generace. Jsou zde zmíněny parametry pro řízení kvality služeb a parametry pro měření kvality zážitků. Je rozebráno nařízení EU pro vysokorychlostní ...
 • Modulární webové rozhraní využívající MikrotikAPI 

  Janda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací webového rozhraní, které pro komunikaci se systémem RouterOS využívá MikroTik API. Vytvorené webové rozhraní je zabezpeceno proti vniknutí neautorizované osoby a obsahuje ...
 • Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik 

  Kamenář, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitorování služeb VPN na síťových prvcích Mikrotik. Teoretická část práce obsahuje popis systému RouterOS, možnosti jeho správy a síťová zařízení, která jsou v této práci použita. Rovněž ...
 • Návrh datových sítí menšího rozsahu s pokročilými službami 

  Vaněk, Jiří
  Cílem této práce je obeznámit se s problematikou návrhu podnikové sítě a typickými síťovými službami, které jsou v těchto sítích požadovány. Tato práce obsahuje základní popis hierarchie sítě a síťových prvků. Zároveň ...
 • Návrh optimalizace a monitoringu infrastruktury serverovny podniku 

  Hink, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizace optimalizace a také monitoringu serverovny podniku. Optimalizace spočívá v návrhu přístupového systému a měření teploty serverovny, dále návrhu systému řízení ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Hrůza, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě. V první části teoreticky popisuje technologie, které se používají pro stavbu bezdrátových sítí a následně je prakticky aplikuje při realizace bezdrátové sítě pro společnost ...
 • Queue Management On Active Network Elements 

  Pancák, Matej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Delay is an QoS (Quality of Service) parameter which has effect on almost every service provided by Internet connection. Every network element increases delay because of the need of handling data. The introduction presents ...
 • Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n 

  Vágner, Adam
  Wi-Fi sítě a obecně jakákoliv moderní bezdrátová technologie funguje v případě, že je s ní správně zacházeno. V současné době při tak velké koncentraci bezdrátových sítí je znalost problematiky bezpodmínečnou nutností. ...
 • Roaming ve WiFi sítích 

  Labuda, Adam
  Táto práca sa zoberá problematikou roamingu vo WiFi sieťach. Preberá možnosti z pohľadu 802.11 štandardu. Možnostiach továrenských nastavení výrobkov s rýchlim roamingom od firiem CISCO a MikroTik. Navrhuje meranie a ...
 • Řízení systému front na síťových prvcích 

  Pancák, Matej
  Táto práca sa zaoberá problematikou efektivity spracovania dát na aktívnych sieťových prvkoch a následnom monitorovaní prenosových rýchlostí v testovacej a reálnej premávke. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus ...
 • Systém detekce útoků pro sítě s platformou Mikrotik 

  Zvařič, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice síťových útoků a možnostem, jak se proti nim bránit. Pojednává o nejběžnějších útocích, se kterými se můžeme setkat a o jejich dopadu na počítačové sítě a koncového uživatele. ...
 • Systém pro správu zařízení RouterOS 

  Konečný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci informačního systému pro správu a vzdálenou konfiguraci zařízení se systémem RouterOS od firmy MikroTik. Jeho hlavním účelem je možnost spravovat všechna zařízení na jednom ...
 • Vliv tvaru a materiálu létající platformy na zisk antény 

  Tobolka, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření v CAD návrhovém prostředí několik nejčastěji používaných konfigurací multikoptér za použití odlišných materiálů. Tyto modely budou pak užity v ANSYS HFSS ke zkoumání vlivu tvaru a materiálu na ...