Now showing items 1-11 of 11

 • Autonomní systém koupelnové klimatizace 

  Zapletal, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a postupem realizace systému, který dle shromážděných dat adekvátně spíná vyhřívání topné podložky pod zrcadlem, odvětrávacího zařízení a dle potřeb otevírá a přivírá ventil ...
 • Časovací spoušť pro digitální fotoaparát 

  Živný, Jaroslav
  Cílem této práce je teoretický návrh a realizace zařízení pro externí spouštění fotoaparátu Nikon D3100, která pracuje v režimech: klasického pořízení snímku, časové spouště, bulb režimu, sériového snímání a časoměrného ...
 • Distribuovaný měřicí systém s akcelerometry 

  Kopečný, Martin
  Obsahem této práce je seznámení se s principy měření zrychlení komerčně dostupnými akcelerometry a teoretický rozbor měření úhlové rychlosti otáčivého pohybu. Dále popis návrhu zapojení aplikace řízené mikroprocesorem a ...
 • Knihovny pro MSP430G2 mikrokontrolery 

  Štěpánek, Adam
  Práce se zabývá návrhem knihoven pro mikrokontrolery MSP430G2 ovládajících interní periferie mikrokontroleru a externí součástky. Mezi interní periferie se řadí sběrnice pro sériovou komunikaci a A/D převodník, pomocí nichž ...
 • Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny 

  Heralecký, Lukáš
  Bakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou ...
 • Mobilní zařízení pro pohyb v nebezpečném prostředí 

  Bartušek, Jakub
  Práce se zabývá návrhem mobilního robotu pro pohyb v neznámém prostředí. Úvod práce se věnuje rešerši v oblasti možností konstrukce mobilních robotů, vhodných typů senzorů, algoritmům pro plánování trasy a řízení robotu. ...
 • Moderní způsoby programování mikrokontroléru 

  Medla, Eduard
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby programování mikrokontrolerů. Jsou zde rozebrány některé programovací jazyky, programovací prostředí a grafické editory. U každého způsobu programování jsou uvedeny jejich ...
 • Modul reléových výstupů elektronického tachografu 

  Feilhauer, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis funkce a zapojení stávajícího Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Pro porovnání, je zde rovněž uveden popis konkurenčních výrobků v této oblasti. Součástí ...
 • Řídící deska pro kvadrokoptéru 

  Tilgner, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací řídicí desky pro dron typu quadrotor. Cílem práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku schopnou stabilizace dronu a komunikace s nadřazeným systémem. Předpokládá se použití ...
 • Stanice pro logování teploty a vlhkosti 

  Vilímek, Tomáš
  Bakalářská práce s názvem „Stanice pro logování teploty a vlhkosti“ je zaměřená na návrh zařízení, které bude schopno měřit, uchovávat a zobrazovat data o teplotě a vlhkosti z připojených senzorů. V teoretické části jsou ...
 • Výuková deska pro procesory STM 

  Očenášek, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem výukové desky pro mikrokontrolery STM32. Tato výuková deska obsahuje základní typy periferií jako OLED displej, EEPROM paměť, LED diody, nebo sedmi segmentové displeje. Teoretická část je ...