Now showing items 1-2 of 2

  • Mikroskopická analýza bezpečnosti čipů 

    Malčík, Dominik
    Cílem této práce je vypracovat úvod do problematiky pouzdření, resp. odpouzdřování čipů. Dále zde můžete nalézt metodický postup k získání a rozpouzdření konkrétních čipů. Konečným výsledkem je získání snímků čipu pomocí ...
  • Realizace programovatelného posuvu mikroskopu v ose z 

    Slováček, František
    Tato práce pojednává o návrhu a realizaci programovatelného posuvu v ose Z. První kapitoly se zabývají pájeným spojem a jeho kontrolou. V dalších částech je rozebráno řešení posuvu a programového vybavení. Poslední kapitola ...