Now showing items 1-20 of 24

 • Administrační systém komerční sítě 

  Holešinský, Jan
  Práce se zabývá vytvořením intuitivního administračního systému pro poskytovatele Internetu umožňující snadnou správu klientských účtů, nastavení rychlosti přenosu dat a monitorování s využitím RouterOS Mikrotik a funkce ...
 • Aktivní detekce topologie lokální sítě 

  Šípek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci a mitigaci Man-in-the-Middle útoků v lokální síti pomocí vlastní implementace v programovacím jazyku Python. Mezi nejčastější Man-in-the-Middle útoky patří ARP spoofing, který by měl ...
 • Generování topologické mapy v sítích se systémy RouterOS 

  Vlk, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace schopné zmapovat topologii sítě založené na systému RouterOS a vygenerování mapy spojů. První část práce se zabývá systémem RouterOS a mapovými technologiemi. Druhá ...
 • Informační systém pro podporu návrhu kamerových systémů 

  Hronek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro firmu Patrokolos s.r.o., zabývající se bezdrátovými spoji pro kamerové a zabezpečovací systémy. Informační systém umožňuje jeho uživatelům ...
 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Komunikace MikroTik a IPS 

  Golovkova, Nataliya
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku síťových útoků a případnou ochranu před jejich následky. V teoretické části byly popsány útoky, které patří v současné době mezi nejvíce rozšířené. Především se zabývá analýzou ...
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě 

  Novák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření parametrů síťového provozu kabelových a bezdrátových sítí. První část teoreticky popisuje protokol SNMP a aplikační rozhraní API, které tvoří základ pro získávání a ...
 • Měření v bezdrátové síti 802.11n se skrytými uzly 

  Vágner, Adam
  Současná velká koncentrace bezdrátových sítí přináší nové obzory, ale také nové starosti. Při nedodržování základních pravidel mohou vznikat dalekosáhlé problémy, které přidělají vrásky všem dotčeným správcům a administrátorům. ...
 • Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetu GS-NET 

  Teplý, Jaroslav
  The object of this master’s thesis is to create concept of backbone modernization used by internet service provider GS-NET computers, s.r.o.
 • Monitorovací a dohledový systém počítačové sítě 

  Míča, Pavel
  Práce rozebírá problematiku monitoringu počítačové sítě a na jejím základě definuje řešení tvorby dohledového a monitorovacího systému pro takovou síť. Praktický základ práce tvoří skutečná počítačová síť poskytovatele ...
 • Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovacích systémov, konkrétne ich možnosťami a spôsobmi monitorovania sieťových prvkov, zabezpečených prístupov k vybraným parametrom s využívaním modulov v systéme Munin. Práca ...
 • Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik 

  Bárdossy, Adrián
  Diplomová práca obsahuje popis vývoju aplikácie na správu sieťových prvkov mikrotik. V úvodnej časti práce sa nachádza popis použitých knižníc, popis API. V ďalšej časti práce sa nachádza naprogramovaná časť backendu ...
 • Návrh implementace a síťové bezpečnosti protokolu IPv6 v organizaci 

  Hensl, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá nasazením protokolu IPv6 ve firemním prostředí. Práce teoreticky popisuje části protokolu, které jsou pak použity v reálném prostředí s ohledem na maximální kompatibilitu a zabezpečení. Práce řeší ...
 • Optimalizace sítě ISP 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sítě lokálního ISP, zjistěním aktuálních problémů a návrhem řešení pro nalezené problémy. Byly zjištěny problémy s broadcast-stormem, používáním privátního adresového prostoru, nastavením ...
 • Pokročilé metody zabezpečení sítě proti útokům 

  Kusy, Filip
  Táto študentská práca sa venuje oblasti zabezpečenia proti sieťovým útokom. Zoberá sa problematike útokov a možnostiam ako im zabrániť. Následne sa zaoberá skúmaním Snort Varianty IPS/IDS sytému. Zaoberá sa prepojením medzi ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Götthans, Jakub
  Obsahem této práce je návrh a realizace bezdrátové sítě WLAN ve společnosti GK SERVIS, spol. s r.o. Navržená koncepce byla ověřena měřením funkčnosti, zabezpečení a spolehlivosti. Samotná práce je rozdělena na teoretickou, ...
 • Správa a monitoring zařízení RouterOS v malých sítích 

  Leštinský, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který dokáže vzdáleně konfigurovat zařízení se systémem RouterOS. Hlavní funkcí systému je správa klientů, kteří se mohou připojit do počítačové ...
 • Systém směrování na více bran pomocí směrovače Mikrotik 

  Straník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá směrováním datového provozu na více bran pomocí síťového operačního systému Mikrotik RouterOS, který se stává velmi rozšířeným v oblasti malých firem a domácností. Jejím cílem je popis ...