Now showing items 1-1 of 1

  • Archeologický park Mikulčice 

    Hladíková, Monika
    Architektonicko urbanistický koncept Řešené území se nachází v extravilánu obce Mikulčice a v extravilánu obce Kopčany.Toto území má veliký potenciál a to jak kulturněhistorickými hodnotami, tak přírodními. Právě spojení ...