Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému zásobování nové haly 

    Ťopková, Lucie
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje ...
  • Projekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozech 

    Ťopková, Dana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou materiálového toku vybrané výrobní oblasti ve zkoumané společnosti. Diplomová práce definuje slabiny současného stavu řízení zásob a vytváří návrh na co nejefektivnější řízení ...