Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza rizik provozované nástrojářské frézky 

  Fulová, Silvia
  Bakalárska práca sa zaoberá bezpečnosťou a analýzou rizík strojových zariadení. Konkrétne posudzuje prevádzkovanú nástrojársku frézku. Popisuje požiadavky plynúce zo smerníc Európskej komisie a Rady, legislatívy Českej ...
 • Frézovací stroje současné produkce 

  Mikulová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá frézovacími stroji. Nejprve je provedeno rozdělení frézek podle konstrukce a jednotlivé typy jsou popsány. Poté se práce věnuje způsobům frézování. V další části je zvolena stolová vertikální ...
 • Konstrukce CNC frézky 

  Žák, Petr
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vertikálního CNC frézovacího stroje. V práci je uvedena také rešerše v oblasti CNC frézovacích strojů na světovém trhu, provedená za účelem výběru vhodných parametrů a ...
 • Konstrukce frézovacího stroje 

  Neumann, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zjednodušená konstrukce frézovacího stroje. V první části je provedena rešerše frézovacích strojů. Na základě této rešerše je určena oblast použití konstruovaného stroje a jeho základní ...
 • Konstrukce konzoly s polohovacím stolem pro konzolovou frézku 

  Betlach, Jakub
  Tato diplomová práce obsahuje rešerši v oblasti konzolových frézek a zabývá se stavbou konzolového polohovacího stolu. Součástí diplomové práce jsou potřebné výpočty, výkres sestavy polohovacího stolu, vybraná výkresová ...
 • Konstrukce malé vertikální CNC frézky 

  Michele, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé vertikální CNC frézky. Součástí práce je výběr vhodného typu konstrukčního uspořádání stroje na základě analýzy trhu a požadavků. Volba komponent, konstrukční výpočty ...
 • Návrh a konstrukce hobby frézky 

  Štěpánek, Vojtěch
  Práce se zabývá porovnáním CNC strojů. Srovnává komponenty použité v malých hobby strojích s komponentami velkých komerčních strojů. Dále je v práci proveden návrh kon-strukce a stavba reálné CNC frézky značky MillVOY a ...
 • Návrh konstrukce jednoúčelového stroje pro čelní frézování 

  Cagáň, Juraj
  V úvodných kapitolách opisuje bakalárska práca široké spektrum možností pri výbere komponentov vo fáze návrhu CNC stroja, či už z hobby alebo profesionálnej oblasti. Následne uvádza 3 koncepčné varianty kinematického ...
 • Návrh provozních mezí pro diagnostický systém obráběcího stroje 

  Hrbáček, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá online vibrační diagnostikou frézovacího centra Datron M8Cube. Obsahuje metodiky stanovení provozních mezí vibrací ke zjišťování stavu stroje. Součástí práce je i všeobecný popis údrţby a technické ...
 • Redesign frézky X-Graph 650 CNC 

  Michele, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá redesignem frézky X-Graph 650 CNC firmy KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Součástí práce je popis konstrukčního řešení stroje včetně volby materiálů, návrh konstrukce nového stroje dle základních ...