Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

    Brabencová, Klára
    Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...