Now showing items 1-4 of 4

 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev MoS2 

  Tomková, Renáta
  Tato bakalářská práce pojednává o topologických izolátorech, které jsou popisovány pomocí kvantového spinového Hallova jevu, dále o polovodičích, kde je vysvětlena pásová struktura v polovodičích a podrobněji zmíněn ...
 • Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM) 

  Majerová, Irena
  Studiu optických vlastností 2D materiál je v poslední době soustředěna pozornost široké vědecké komunity pro své možné aplikace v nanofotonice a plazmonice. Tato bakalářská práce se zabývá detekcí fotoluminiscence (PL) 2D ...
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev MoS2 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá studiem tenkých vrstev dichalkogenidů přechodných kovů, především sulfidem molybdeničitým. Vytvořeny byly nanostruktury v dvojdimenzionálních krystalech MoS2 a WSe2, jenž byly následně analyzovány. Sledovány ...
 • TiO2 Nanotube Layers Decorated with Al2O3/MoS2/Al2O3 as Anode for Li-ion Microbatteries with Enhanced Cycling Stability 

  Tesfaye, Alexandr T.; Sopha, Hanna Ingrid; Ayobi, Angela; Zazpe Mendioroz, Raúl; Rodriguez-Pereira, Jhonatan; Michalička, Jan; Hromádko, Luděk; Ng, Siow Woon; Spotz, Zdeněk; Přikryl, Jan; Macák, Jan; Djenizian, Thierry (MDPI, 2020-05-01)
  TiO2 nanotube layers (TNTs) decorated with Al2O3/MoS2/Al2O3 are investigated as a negative electrode for 3D Li-ion microbatteries. Homogenous nanosheets decoration of MoS2, sandwiched between Al2O3 coatings within ...