Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv mobilních telefonů na angličtinu 

    Smirnova, Ekaterina
    Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl ...
  • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

    Novák, Patrik
    Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...