Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza trhu mobilních aplikací na platformě Android a návrh vlastní aplikace 

  Beneš, Jaroslav
  Cílem práce je sumarizovat charakteristické vlastnosti úspěšných a ziskových aplikací na trhu mobilních aplikací s platformou Android a vytvořit tak odrazový bod pro začínající vývojáře. Trh mobilních aplikací je dnes ...
 • Android aplikace pro měření uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou. V práci jsou v tomto kontextu rozebrány pojmy Quality of Service, Quality of Experience a Crowdsourcing. Dále se práce soustředí ...
 • Aplikace pro vyhledávání a porovnávání produktů na iPad 

  Jašíček, Petr
  Cílem bakalářské práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní mobilní aplikace na zařízení iPad, která bude sloužit obchodníkům firmy GÜDEL a.s. pro zlepšení efektivity prodeje planetových převodovek. Návrh aplikace ...
 • Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (Android) 

  Kalous, Filip
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace. Jejím účelem bude pomoci vyhledat partnery k cvičení nehledě na sportovní aktivitu, i když je cílena hlavně na posilování ve fitness centrech. V práci je rozebrána tvorba ...
 • Aplikace s vkládáním virtuálních předmětů do záběru kamery 

  Popelka, Karel
  Cílem práce je navrhnout aplikaci pro mobilní platformu s možností vkládání virtuálních předmětů do záběru kamery s minimální rušivostí ve scéně. Aplikace je implementovaná na platformě Windows 8.1 a Windows Phone 8.1. ...
 • Mobilní aplikace pro analýzu základních parametrů NGA sítě 

  Musil, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření kvality služeb v rámci mobilních sítí. V práci jsou rozebrány jednotlivá standardy mobilních sítí, kvalita služeb, jak jí dosáhnout a měřící metoda. Poté práce obsahuje popis ...
 • Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Mobilní aplikace pro ovládání vytápění v domácnosti 

  Planer, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a tvorba mobilní aplikace pro ovládání systému PocketHome, který je vyvíjen firmou Electrobock. Hlavním cílem aplikace je umožnit uživatelům pohodlné dálkové ovládání vytápění domácnosti ...
 • Mobilní aplikace pro podporu řízení dopravních staveb 

  Obořil, Radek
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro podporu řízení dopravních staveb. Výsledné řešení se skládá z mobilní aplikace a serverové části. Mobilní aplikace umožňuje pomocí integrovaného fotoaparátu, map a GPS precizně ...
 • Mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem této práce je návrh a implementace multiplatformní multijazyčné mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje pro platformy iOS a Android. Leukokorie je bělavý svit zornice, který se při ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení polohy ve skupině 

  Matějíček, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvoření mobilní aplikace umožňující snadné sdílení polohy mobilního zařízení ve vytvořených skupinách. Práce obsahuje analýzu potřeb uživatelů, uživatelského rozhraní a možností přidávání členů skupin. ...
 • Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele 

  Skoták, Jiří
  Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Aplikace je vyvíjena na platformu iOS v jazyce Objective-C. Implementace aplikace je řešena pomocí softwarové architektury MVC. Výsledkem je ...
 • Mobilní aplikace pro spojení lidí na sportovních akcích 

  Janoušek, Lukáš
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout mobilní aplikaci pro platformu Android a iOS. Jedná se tedy o multi-platformní vývoj nativní aplikace psanou scriptovacím jazykem TypeScript. Mobilní aplikace má za úkol spojovat ...
 • Mobilní aplikace pro vizualizaci a řízení vodohospodářských staveb 

  Švancer, Jan
  Cílem práce je navrhnout a implementovat způsob univerzálního zobrazení dat z automatizovaných vodárenských objektů na mobilním zařízení. Vývoj je realizován spolu s firmou Speco Control s.r.o., která dané automatizace ...
 • Mobilní online přehrávač snímků 

  Kysilko, Michal
  Úkolem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace systému, který bude z pravidelně pořizovaných fotografií  určitého děje vytvářet videa a ty následně zveřejní v rámci mobilní aplikace fungující na platformě ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro cestovní kancelář 

  Pavlíček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením mobilní aplikace pro mobilní platformu Android. K realizaci je použit programovací jazyk Java a XML. Hlavním cílem je vytvoření návrhu aplikace pro cestovní kancelář Alkatravel.
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro restaurace 

  Píštěk, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na návrh a vytvoření mobilní aplikace pro restaurace. Aplikace poskytuje pomoc zvláště číšníkům, aby mohli pracovat daleko efektivněji. Navíc umožňuje majiteli restaurace kontrolovat spotřebu ingrediencí ...
 • Návrh a realizace mobilní aplikace pro zařízení Android 

  Boháč, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá navržením a vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android. K realizaci jsou použity metody a nástroje pro vývoj mobilních aplikací. Aplikace je implementována v programovacím jazyku Java s ...
 • Návrh mobilní aplikace pro portál Hlidani.eu 

  Weigel, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace webového portálu Hlidani.eu pro platformu Android. V teoretické části diplomové práce je rozebrána problematika a pojmy z oblasti mobilních aplikací. Prostřednictvím ...
 • Plánování a sledování organizace času pro Windows Phone 

  Popelka, Karel
  Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro plánování a sledování organizace času. Vývoj je cílen na platformu Windows Phone 8 se zaměřením na intuitivní uživatelské rozhraní. Implementace aplikace je řešena pomocí návrhového ...