Now showing items 1-1 of 1

  • Využití fuzzy logiky pro hodnocení výhodnosti oprav 

    Novák, Patrik
    Diplomová práce se zabývá určením rozsahu oprav telefonů ve firmě Mobilshop Valenta Petr, přičem jsou použity pokročilé metody modelování, konkrétně pak fuzzy logika. Cílem práce je vytvoření modelu, který usnadní, zpřesní ...