Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro zpracování dat z oblasti evoluční biologie 

    Vogel, Ivan
    Tvorba fylogenetických stromů je v současnosti běžnou vizualizační metodou na vyjádření evolučních vztahů druhů. Tato práce se soustředí na vysvětlení matematické teorie popisující molekulární fylogenetiku a na návrh ...