Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích 

  Horych, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace ...
 • Aplikace pro obsluhu měřicích zařízení v energetice 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zaměřuje na problematiku vývoje aplikací s procesory ARM na operačním systému Linux. Používá cloudových hostingů s virtualizačními kontejnery k automatizaci překladu, testování a nasazení aplikace. Aplikace ...
 • GSM brána pro PLC systémy 

  Kadaňka, Karel
  Diplomová práce popisuje návrh prototypu komunikačního modulu pro účely průmyslové automatizace, který je schopen prostřednictvím GSM sítě předávat krátké stavové zprávy informující o stavu připojeného zařízení na ...
 • HMI aplikace pro PLC 

  Kořínek, Josef
  Cílem této práce je vytvořit rozhraní člověk-stroj. V teoretické části se práce zabývá pravidly a doporučeními pro návrh vysoce výkonného HMI. Dále vyhledáním vhodných hardwarových prostředků v podobě jednodeskových počítačů ...
 • Informační meteorologický systém 

  Vašíček, Jan
  V práci je popsán návrh a realizace informačního meteorologického systému. Uživatelům poskytuje aktuální stav počasí, jeho dlouhodobou historii a zároveň nabízí funkci včasného varování před extrémními srážkami a povodněmi. ...
 • Integrace pomocných modulů do systému pro automatizované funkční testování 

  Hřebíček, Zdeněk
  Záměrem této bakalářské práce, bylo získat teoretické základy v oblasti automatizace testování embedded zařízení, zejména při použití testovacích modulů, pochopit strukturu protokolu Modbus a Enviracom, architekturu systému ...
 • Inteligentní převodník 0-20mA s rozhraním Ethernet 

  Štreit, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního převodníku proudové smyčky s rozhraním Ethernet, implementací webového rozhraní a protokolu Modbus TCP pro poskytování dat. V úvodní části jsou popsány analogové standardizované ...
 • Inteligentní převodník Ni odporových senzorů s rozhraním Ethernet 

  Kubíček, Ondřej
  Práce ze zabývá návrhem hardwarového řešení a softwarového vybavení mikrokontrolérem Rabbit řízeného převodníku standardních odporových Ni senzorů teploty s výstupem na Ethernet. První část práce se zabývá teoretickým ...
 • Modul analogových vstupů s rozhraním Modbus 

  Stehno, Tomáš
  Tato práce obsahuje teoretické materiály nutné pro praktickou realizaci a vlastní návrh Modulu analogových vstupů s rozhraním Modbus. Teoretická část popisuje protokol Modbus, tvar přenášených zpráv a implementace na různé ...
 • Modul analogových výstupů s rozhraním Modbus 

  Neuwirth, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modulu analogových výstupů s rozhraním Modbus. Od nákresu schématu zapojení, desky plošných spojů až po softwarové vybavení celého modulu. Zařízení plní nároky na jednoduchou a ...
 • Modul digitálních výstupů s rozhraním Modbus 

  Vaško, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je návrh funkčního modulu digitálních výstupů se srovnatelnými parametry běžně vyráběných zařízení v průmyslu. Tento modul bude komunikovat pomocí rozhraní Modbus po sběrnici RS-232 a RS-485. ...
 • Převodník rozhraní Modbus TCP 

  Krotký, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout převodník z Ethernetového rozhraní na rozhraní sériové linky. Jsou zde stručně popsány komunikační protokoly, které se využívají na straně Ethernetu, ale i na straně sériové linky. ...
 • Řízení a vizualizace modelu destilační kolony protokolem Modbus TCP 

  Kozovský, Matúš
  Cieľom práce je oboznámenie sa zo základnými technológiami webových serverov a následný návrh a realizácia aplikácie určenej pre web-server, ktorá bude zabezpečovať prepojenie s modelom destilačnej kolónie a vytvorí ...
 • Simulátor a klient pro MODBUS zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním protokolem MODBUS. Úvodem jsou popsány vlastnosti protokolu a jeho funkce. Na základě zjištěných vlastností protokolu jsou v další části navrženy dvě aplikace, které simulují ...
 • Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web 

  Chalupa, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření programů schopných simulovat a vizualizovat dění na laboratorních modelech třídičky kmenů a dávkování kuliček, na kterých probíhá výuka programovatelných automatů. V první části ...
 • Systém pro alokaci a konfiguraci hardwarových zdrojů 

  Slováček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro rezervování a vzdálené řízení sdílených prostředků. Předmětem sdílení jsou vývojové a testovací prototypy. Jejich řízení probíhá pomocí ...
 • Systém pro řízení chytré domácnosti 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zabývá netradičním řešením v oblasti systémů pro domácí automatizaci, jako centrální jednotky tvořené miniaturním počítačem. Práce obsahuje návrh architektury, ovládání a vizualizace takového systému.
 • Univerzální řídicí jednotka pro testování životnosti motorů 

  Ševčík, Šimon
  Práca sa zaoberá spôsobom riadenia BPM motorov a jeho použitím pri testovaní ich životnosti. V prvom rade popisuje vlastnosti motorov a ich vzájomné rozdiely. V druhom rade popisuje možnosti riadenia motorov a jeho potreby ...
 • Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích 

  Kuchař, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku průmyslových sítí a poskytované bezpečnosti průmyslových protokolů. Cílem této práce je vytvořit specifické metody pro detekci bezpečnostních incidentů. Práce je nejvíce ...
 • Záznamník 

  Štupák, Branislav
  Táto práca sa zaoberá vývojom dataloggera pre monitorovanie prostredí strešných konštrukcií historických stavieb. Zariadenie je realizované pomocou mikrokontroléra ATmega328P a využitia jednoduchých princípov pre snímanie ...