Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Zemědělského družstva Nové Město na Moravě. První část obsahuje teoretická východiska, zabývající se vysvětlením základních pojmů a moderních metod pro měření výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pavliska, Petr
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti společnosti vybrané společnosti. Uvedené hodnocení výkonnosti se zaměřuje na model START. V úvodní části se autor zabývá popisem modelu hodnocení výkonnosti podniku. V analytické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Divoká, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Invia.cz, a.s. První část práce obsahuje základní teoretické poznatky týkající se metod hodnocení výkonnosti podniku. Další část se zaměřuje na popis zkoumané ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení 

  Vodičková, Klára
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Malyjurek, Adam
  Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím EFQM Excelence Model 

  Matoušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti obchodní korporace PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Hodnocení je prováděno prostřednictvím Modelu START, vycházejícího z EFQM Modelu Excelence. Teoretická část práce je zaměřena ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje nejvíce používané přístupy k měření ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Šťastný, Jan
  Diplomová práce analyzuje výkonnost společnosti Řetězárna a.s. využitím Modelu START, který je založen na principu EFQM Modelu Excelence. První část práce se věnuje teoretickému popisu problematiky měření výkonnosti. Druhá ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využítím Modelu excelence EFQM 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí EFQM Modelu excelence. V teoretické části práce jsou přiblížena základní teoretická východiska měření výkonnosti podniku se zaměřením na EFQM Model ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané obchodní korporace s využitím modelu Start 

  Obšilová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí Modelu START. Úvodní část se věnuje objasnění teoretických východisek, základních pojmů a dané metody měření výkonnosti. V analytické části je ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu START a návrhy na zlepšení 

  Zezula, Adam
  Záměrem této bakalářské práce je využití aplikace modelu START. Na základě teoretických poznatku bude v konkrétním podniku provedena analytická část, která povede k vyhodnocení samotné společnosti pomocí již zmiňovaného ...