Now showing items 1-1 of 1

  • Svázání fyziologického modelu s modelem tepelného komfortu 

    Pokorný, Jan
    Disertační práce se zabývá vnitřním prostředím a tepelným komfortem v kabinách automobilů. V Dymole/Modelice byl vytvořen Model tepelné zátěže kabiny pro studium vlivů různých parametrů okolního prostředí na mikroklima ...