Now showing items 1-10 of 10

 • Akauzální modelování úloh z termomechaniky v Modelice 

  Shestakov, Andrey
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit knihovnu v jazyce Modelica pro řešení vybraných úloh z termomechaniky. Vytvořená knihovna obsahuje modely oběhů pracujících s ideálním plynem, ale také skutečnými médii. Hlavní ...
 • FMU Toolbox for Matlab/Simulink 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Acausal (physical) modeling can be advantageously used to construct dynamic models, which are legible and easily modifiable for user. Even highly complex models can be easily assembled and the model remains clear. The most ...
 • FMUtoolbox Cross Check Implementation And FMI Standard Compliance Results 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  FMI Cross Check is very important extension of FMI standard, as it defines rules for FMU compatibility verification of exporting and importing tools. This paper provides a brief overview of implementation of Cross Check ...
 • HIL model elektromechanického systému 

  Malík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...
 • Kosimulace v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink 

  Szymanik, Adam
  Tato práce řeší kosimulaci mezi modely v prostředí OpenModelica a Matlab-Simulink. První část práce je věnována modelovacímu jazyku Modelica, simulačnímu SW OpenModelica a standardu FMI, pomocí kterého je možné exportovat ...
 • Matematický popis VRB baterie 

  Korniak, Daniel
  Tato práce se v úvodu věnuje představení jednotlivých technologií pro skladování elektrické energie, jejich stručnému popisu a vystihnutí hlavních výhod a nevýhod. Po této kapitole následuje porovnání jednotlivých technologií ...
 • Modelica Models use in Matlab-Simulink Environment 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Acausal modeling is one of the approaches to construct a dynamic model of physical system. This approach is used by Modelica language and provides some advantages compared to causal modeling. Functional Mock-up Interface ...
 • Modelování elektrických obvodů s využitím diferenciálního počtu 

  Minárik, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování lineárních elektrických obvodů prostřednictvím soustav diferenciálních a algebraických rovnic. Popisuje možnosti jejich numerického řešení, diskutuje potřebu algebraických ...
 • Porovnání volně dostupných simulačních nástrojů 

  Vysloužil, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním volně dostupných simulačních nástrojů. Cílem práce je zdokumentovat a porovnat nástroje implementované nad jazyky Modelica, Matlab a Python. Pro účely srovnání jsou vytvořeny různé ...
 • Využití modelů v jazyce Modelica v prostředí Matlab-Simulink 

  Glos, Jan
  Tato diplomová práce řeší použití modelů vytvořených v jazyce Modelica v prostředí Matlab/Simulink. První část práce se věnuje jazyku Modelica a standardu Functional Mock-up Interface, což je standard pro výměnu a souběžnou ...