Now showing items 1-20 of 22

 • AD Inventor – 3D modelování podvozku robotu O3-Osmera 

  Švoma, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou trojrozměrného modelu podvozku tříkolového mobilního robotu, který je již fyzicky realizován. Výsledkem práce je trojrozměrný model, základní si-mulační testy a animační prezentac v rámci ...
 • Blockchain Evaluation Approaches: State-of-the-Art and Future Perspective 

  Mašek, Pavel (MDPI, 2020-06-13)
  The present increase of attention toward blockchain-based systems is currently reaching a tipping point with the corporate focus shifting from exploring the technology potential to creating Distributed Ledger Technology ...
 • Botnet C&C Traffic and Flow Lifespans Using Survival Analysis 

  Oujezský, Václav; Horváth, Tomáš; Škorpil, Vladislav (International Science and Engineering Society, o.s., 2017-03-27)
  This paper addresses the issue of detecting unwanted traffic in data networks, namely the detection of botnet networks. In this paper, we focused on a time behavioral analysis, more specifically said – lifespans of a ...
 • A Computer Simulation of Ultrasound Thermal Bio-Effect in Embryonic Model 

  Orel, D.; Rozman, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  At the present time, the usage of ultrasound diagnostic equipment has become an inseparable part of diagnosis for a number of medical investigations. Several scientific studies published in the last years showed that when ...
 • A Contribution to Nyquist-Rate ADC Modeling - Detailed Algorithm Description 

  Zidek, J.; Subrt, O.; Valenta, M.; Martinek, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  In this article, the innovative ADC modeling algorithm is described. It is well suitable for nyquist-rate ADC error back annotation. This algorithm is the next step of building a support tool for IC design engineers. The ...
 • High-gain, Circularly-polarized THz Antenna with Proper Modeling of Structures with Thin Metallic Walls 

  Warmowska, Dominika; Atia Abdalmalak, Kerlos; García Muoz, Luis Enrique; Raida, Zbyněk (IEEE, 2020-08-28)
  In the paper, a corporate feed antenna array with slot radiators and a layer of polarizing patches is designed to operate at 350 GHz. The antenna is conceived as a silicon structure fully metalized by gold. Different methods ...
 • Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy 

  Macalík, Radek
  Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců ...
 • Měření konstrukčních rozměrů rotoru asynchronního stroje 

  Tobolák, Petr
  Tato práce popisuje problematiku skenování rotorů asynchronních motorů pomocí 3D skeneru. V úvodu se zabývá teorií asynchronních motorů, možnými poruchami těchto strojů a v neposlední řadě i problematikou 3D skenování. ...
 • Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů 

  Pytlíček, Zdeněk
  Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických materiálů připravených ...
 • Modelování a simulace hybridní mikro sítě v prostředí PSCAD 

  Moravčík, Martin
  V úvodní části této diplomové práce je uveden koncept, popis, použití a výhody mikro hybridních sítí ve srovnání s mikro sítěmi a evoluční kroky vedoucí k hybridní síti. Zmíněna je také ekonomika provozu těchto sítí. V ...
 • Modelování a simulace rizik investičních záměrů 

  Pospíšilová, Barbora
  Disertační práce se zabývá modelováním a simulací rizik investičních záměrů a propojením problematiky rizik s novými trendy ve stavebnictví. Proces vyvážení akceptovatelné míry rizika a vynaložených nákladů je velmi složitý ...
 • Modelování elektrických obvodů s využitím diferenciálního počtu 

  Minárik, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování lineárních elektrických obvodů prostřednictvím soustav diferenciálních a algebraických rovnic. Popisuje možnosti jejich numerického řešení, diskutuje potřebu algebraických ...
 • Modelování obrazů proudění 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá modelováním obrazů proudění v simulačním softwaru Star-CCM+ Version 8.04.007. Celkem jsou modelovány 3 navržené varianty. První varianta se zabývá modelováním vířivých vyústek, druhá a třetí ...
 • Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu 

  Zelinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik ...
 • Návrh a implementace modelů efektů v simulačním systému OneSAF Testbed Baseline 

  Hubeňák, Marian
  Tato práce se zabývá oborem modelování a simulace, v němž popisuje základní charakteristiky a rozdělení tohoto oboru. Větší část je poté věnována modelování a simulaci ve vojenství, kde uvádím základní přínos pro vojenství, ...
 • Návrh dynamických modelů pro řízení trakce experimentálního vozidla 

  Jasanský, Michal
  Diplomová práce se zabývá modelováním kinematiky a dynamiky experimentálního vozidla se všemi hnanými a natáčecími koly s následným návrhem systému jízdní stability ABS/ASR pro řízení trakce. V práci je vytvořeno několik ...
 • Ověření urbanistického návrhu Mendlova náměstí z pohledu dopravy 

  Zelinka, Petr
  Diplomová práce se zabývá modelováním dopravy v lokalitě Mendlova náměstí dle podkladů Kanceláře architekta Města Brna. Proces modelování probíhá v programu Aimsun. Výsledkem práce je porovnání dat s poskytnutými výsledky ...
 • Simulační architektura založená na službách 

  Polášek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu, modelování a simulace heterogenních systémů, s důrazem na systémy založené na diskrétních událostech. Mezi hlavní přínosy této práce patří návrh simulační architektury založené ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...