Now showing items 1-11 of 11

 • Ceny modernizace, oprav a údržby stavebního objektu 

  Nowak, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku zmapování stavebních prací a jejich cen zaměřených na modernizaci, opravy a údržbu stavebního objektu. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se problematiky této ...
 • Dálnice Humpolec - Pelhřimov 

  Marek, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie zabývající se novou, respektive modernizovanou trasou mezi městy Pelhřimov a Humpolec. Obě tato města se nachází v okrese Pelhřimov, v Kraji Vysočina. Trasa je řešena ve třech ...
 • Modernizace pavlačového bytového domu, Petrská 4, Praha, stavebně technologická příprava stavby 

  Hamerníková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy modernizace pavlačového bytového domu v Praze 1 v ulici Petrská. Hlavním předmětem řešení diplomové práce jsou bourací práce ve stávajícím objektu a nový ...
 • Modernizace strojního parku 

  Martínek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na problematiku modernizace strojního parku provozu hrubování velkých dílů ve firmě Žďas a.s. Cílem je rozbor stávajícího stavu hrubování velkých dílů, definovaní oblastí s možnými úsporami, návrh ...
 • Modernizace traťového úseku Kostelec u Jihlavy - Batelov 

  Neuwirthová, Elisabeth
  Cílem této práce je modernizovat trať v úseku Kostelec u Jihlavy – Batelov. Navrhnout konstrukci železničního svršku a odvodnění a vypracovat výkaz výměr. Byla vypracována situace, podélný profil a vzorové příčné řezy.
 • Modernizace traťového úseku Okříšky - Bransouze 

  Melecký, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh geometrických parametrů koleje v úseku mezi železniční stanicí Okříšky a železniční stanicí Bransouze na jednokolejné železniční trati č.240 Brno hl.n. – Jihlava tak, aby došlo ku ...
 • Modernizace zkušebního zařízení 

  Kintr, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace modernizace zkušebního pracoviště pro firmu Strojírenský zkušební ústav, s.p.. Jedná se o pracoviště pro zkoušky krbů a kamen na tuhá paliva určených k vytápění. Toto pracoviště ...
 • Regulátoru napětí palubní sítě letadel s motory WALTER M337 

  Formánek, Michael
  Práce se zabývá problematikou aktuálního řešení regulace palubní sítě v letadlech užívajících motory české výroby Walter, speciálně pak Walter M137 a M337. Práce pojednává o stylu aktuálně používaného řešení pro obsluhu ...
 • Správa projektů stavební firmy 

  Barjak, Maroš
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro stavební firmu Hydroeco, s. r. o., umožňujícího zejména správu projektů, dokumentaci a vizualizaci projektových podkladů. V úvodu jsou popsané technické prostředky ...
 • Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně 

  Skokanová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace objektu Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukci objektu ovlivňuje částečný provoz investora během rekonstrukce a přístup do jednotlivých pater objektu, který ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu při modernizaci úseku dálnice D1 

  Kocman, Jan
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu modernizace nejstarší a nejfrekventovanější dálnice D1 – úseku 21 u Velké Biteše. Obsahem práce je především objasnění problematiky rekonstrukce ...