Now showing items 1-6 of 6

 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Pešková, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace postindustriálního areálu Modeta v Jihlavě. Dispoziční řešení zohledňuje těsnou blízkost továrny s jihlavskou zoo a potřeb města, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Leznarová, Kateřina
  Tato práce se zabývá transformací stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě.Řeší také její širší vztahy, dostupnost a začlenění do urbanistické struktury města. Cílem práce je vytvořit multifunkční objekt, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Trlicová, Martina
  Urbanistická a architektonická studie řešená v rámci bakalářské práce je zaměřena na transformaci bývalé textilní továrny Modeta na multifunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoologické zahrady a v návaznosti na centrum ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace bývalé textilní továrny na polyfunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoo a v návaznosti na centrum města. Úkolem studie je najít ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Fojtová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je architektonická a urbanistická studie transformace stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě. Výsledkem je návrh multifunkčního společenského objektu a jeho začlenění ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Kotlabová, Anna
  Předmětem zájmu této bakalářské práce je areál textilní továrny Modeta v Jihlavě, který přímo sousedí se zoologickou zahradou. Lokalita Stříbrného údolí okolo řeky Jihlavy nedaleko historického jádra města má velký potenciál ...