Now showing items 1-6 of 6

 • Koincidenční detektor FM - laboratorní přípravek 

  Mlčoch, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou kmitočtové demodulace, návrhem, simulací a konstrukcí koincidenčního demodulátoru. Kapitola 1 uvádí základní vlastnosti kmitočtově modulovaných signálů, potřebnou šířkou pásma pro přenos ...
 • Metody kompenzace nesymetrií kvadraturního demodulátoru 

  Povalač, Karel
  Kvadraturní modulátor (demodulátor) je používán ve vysílací (přijímací) části mnoha zařízení. Nežádoucí parametry mohou ovlivňovat amplitudu, fází nebo stejnosměrný offset modulátoru (demodulátoru). Kompenzování těchto ...
 • Modulátor QAM 

  Duffek, Luděk
  Náplní práce je zvážit možné způsoby realizací vícestavových modulátorů pro vytvoření laboratorního přípravku. Přípravek bude názorně ukazovat signály, které se podílí na vytváření modulací QAM. Návrh přípravku v práci ...
 • Návrh nových laboratorních úloh předmětu Přístupové a transportní sítě 

  Ťupa, Martin
  V předkládané bakalářské práci jsou navržené dvě nové laboratorní úlohy do předmětu Přístupové a transportní sítě. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na problematiku digitálních modulací, z jejichž četných druhů se práce ...
 • Pokročilé modulace pro optické komunikace 

  Šmída, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou modulací pro optické bezdrátové komunikace. Jsou rozebrány různé typy modulací, které se používají v optických bezdrátových komunikacích. Jsou implementovány modulační techniky ...
 • Řízení laboratorního modelu kolejiště 

  Šimík, Vladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. ...