Now showing items 1-2 of 2

  • Monolitická nádrž ČOV 

    Čožík, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením monolitické ŽB konstrukce nádrže ČOV dle platných norem a vypracováním výkresové dokumentace. Nádrž je rozdělena na jednotlivé řešené části: základovou desku, stěny a stropní ...
  • Monolitická nádrž ČOV 

    Matušík, Petr
    Účelem diplomové práce je navržení monolitické nádrže čističky odpadních vod. Nádrž je kruhového průřezu bez stropní desky a bude celá obsypaná. Jedná se o jednoduchou konstrukci ve složitých základových poměrech. Z toho ...