Now showing items 1-7 of 7

 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Fogašová, Jana
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma moravské vinařské centrum. Projekt se zabývá návrhem vinařského hotelu s prezentací vín. Stavba je umístěna ve volné krajině, ve vinařské oblasti Velké ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Hostinský, David
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie Moravského vinařského centra v Brně na základě zadání. Cílem bylo vytvoření polyfunkčního objektu, který má sloužit jako centrum vinařství na Jižní Moravě a také ...
 • Moravské vinařské centrum Brno 

  Paulasová, Lucie
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout multifunkční „vinařský dům“ v Brně, v lokalitě historicky spjaté s pěstováním vína. Navržený objekt bude sloužit k prezentaci vín regionálních vinařů s možností nákupu i konzumace, ...
 • Moravské vinařské centrum Brno 

  Sances, Jan
  Předmětem je návrh studie Moravského vinařského centra, které má sloužit jako centrum vinařství na jižní Moravě a také jako kulturní centrum spjaté s vínem a gastronomií. Objekt je situován v řadové zástavbě v Brně na ulici ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Jedrzejková, Ivana
  Tématem diplomové práce bylo vytvoření studie stavby Moravského vinařského centra v Brně (dále jen MVC Brno). Hlavním cílem se stal návrh polyfunkčního objektu s konceptem částečného využití stávající sítě podzemních sklepů. ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Skrývalová, Dominika
  Moravské vinařské centrum Brno , sídlo Vinařského institutu, reprezentuje moravské vinohradnictví a vinařství. Budova nad historickými sklepy nabízí edukační i kulturní vyžití pro odborníky i širokou veřejnost. Tuto funkci ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Mikhaylov, Georgy
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma Vinařství Nikolsburg Mikulov. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...