Now showing items 1-6 of 6

 • Dálniční most přes hluboké údolí 

  Pírková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dodatečně předpjaté mostní konstrukce přes hluboké údolí, která převádí komunikaci D26,5/100 dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová. Byly navrženy tři varianty ...
 • Mostní konstrukce přes rozšířené koryto řeky 

  Strouhalová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem dodatečně předpjatého mostu přes řeku Vsetínská Bečva v lokalitě Ústí u Vsetína. Současný most o třech polích nevyhovuje z hlediska inundačního, proto je nahrazen novou čtyřpolovou ...
 • Návrh železničního mostu o jednom poli 

  Tomisová, Gabriela
  Předmětem práce je návrh mostní konstrukce převádějící jednokolejnou železniční trať přes vodoteč, cyklostezku a stezku pro chodce. Z vypracovaných variant je preferována konstrukce předpjatého parapetního mostu o jednom ...
 • Návrh železničního rámového mostu 

  Findura, David
  Tato práce řeší návrh dvoukolejného železničního rámového mostu přes údolí. Ze tří navrhovaných variant byla zvolena varianta 1 - předpjatá rámová konstrukce proměnného trámového průřezu. Dle platných norem EN byla konstrukce ...
 • Rekonstrukce mostu přes údolí u Dobrušky 

  Dočkal, Miloš
  Diplomové práce je zaměřena na návrh nové mostní konstrukci přes údolí u Dobrušky. Současný most je v nevyhovujícím stavu a bude nahrazen novou konstrukcí. Most se nachází na silnici I/14a slouží k převedení dopravy přes ...
 • Železniční most přes řeku Svitavu 

  Findura, David
  Tato práce řeší návrh jednokolejného železničního mostu přes řeku Svitavu. Ze tří navrhovaných variant byla jako nejhospodárnější a nejlépe proveditelná zvolena varianta 2 - dvoutrámový předpjatý most o jednom poli. Dle ...