Now showing items 1-9 of 9

 • Dvounosníkový skříňový mostový jeřáb 

  Vlachovič, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Tento jeřáb má rozpětí mostu 20 metrů, rozvor 3,15 metrů a výšku zdvihu 7 metrů. Diplomová práce se zabývá ručním výpočtem skříňového ...
 • Jeřábová kočka 360 t 

  Sláma, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je rám kočky licího jeřábu o nosnosti 360 t. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti dle normy ČSN EN 13001. Výpočet je proveden metodou konečných prvků na skořepinovém ...
 • Model mostového jeřábu 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu mostového jeřábu s příslušnou elektrovýzbrojí. V prvé řadě je v práci popis reálného jeřábu a jeho částí. Dále obsahuje popis vlastního teoretického návrhu modelu jeřábu. A ...
 • Mostový jeřáb jednonosníkový 

  Chroust, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jednonosníkového mostového jeřábu. Cílem práce je provést konstrukční řešení mostového jeřábu podle zadaných parametrů, kterými jsou nosnost jeřábu 8 000 kg, rozpětí 10 000 mm, ...
 • Návrh dvounosníkového jeřábového mostu 50 t 

  Matěja, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dvounosníkového jeřábového mostu o nosnosti 50 tun. Postup je rozdělen celkem do osmi částí. První z nich obsahuje předběžný návrh celé konstrukce a návrh hlavních parametrů. Druhá část ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 

  Žid, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout náhradu centrálního pohonu pojezdu mostového jeřábu za pohony dislokované. Jedná se o klešťový jeřáb o nosnosti 63t, umístěný uvnitř haly. V práci je proveden funkční výpočet dvou druhů ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 20 t s vahadlovým uspořádáním 

  Kubíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdu mostového jeřábu s vahadly. V první části jsou rozebrány možnosti konstrukčního řešení. V druhé časti je proveden výpočet nejdůležitějších částí pojezdu. V třetí části jsou ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Posouzení únosnosti rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 270/63t – 21m 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Diplomové práce je posouzení rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu na únavu. Pro porovnání mám použít prutový a stěnový pomocný výpočtový model. Součástí této práce jsou i pomocné výpočtové modely, ...