Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android s možností ovládání některých parametrů pohybem telefonu 

  Barák, Filip
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci na platformě Android, která se vyznačuje netradičním způsobem ovládání hlavního melodického signálu – pohybem telefonu. Aplikace zároveň s tím umožňuje upravovat parametry zvuku na ...
 • RoboAuto - Detekce pohyblivých objektů 

  Štibinger, Petr
  V této práci se lze dovědět možné řešení detekce objektů z pohyblivé kamery. Na řešení je použita metoda MTI (moving target indication), která je používána pro detekci ze vzduchu a je možné ji aplikovat i na pozemní vozidla. ...
 • Sledování objektů v zorném poli kamery 

  Takács, Ákos
  Práce se zabývá teoretickým popisem, návrhem a implementací systému pro sledování objektů v zorném poli kamery pomocí jednoduché webkamery. Při zpracování obrazových dat je použitá knihovna OpenCV. Systém je schopný řídit ...
 • Tvorba příkladů z dynamiky v SolidWorks Motion 

  Podzemný, Zdeněk
  Cílem této práce bude vytvoření 3D modelů úloh především z předmětu Dynamika (5DT) v prostředí CAD systému SolidWorks a jejich následná simulace v nadstavbě Motion, která je určená ke kinematické a dynamické simulaci ...