Now showing items 1-1 of 1

  • Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem 

    Bejčková, Jana
    Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením zpomalování osobních automobilů při brzdění motorem z různých výchozích rychlostí při zařazených určitých rychlostních stupňů u vybraného vzorku vozidel. Skládá se z teoretické ...