Now showing items 1-7 of 7

 • Motivační systém firmy 

  Škrabal, Martin
  Diplomová práce shrnuje teoretické pojmy na téma motivace. Následuje analytická část, která popisuje aktuální stav vybrané společnosti jako je motivační systém a jeho složky, odměny aj. Na základě provedení kvantitativního ...
 • Návrh motivačního systému odměňování zaměstnanců s ohledem na daňové aspekty 

  Mičulková, Hana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na odměňování a motivační systém zaměstnanců s ohledem k daňovým aspektům ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Analyzuje aktuální motivační systém a způsob odměňování a na základě ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Matuszná, Veronika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a jeho následná optimalizace. Teoretická část pojednává o hodnocení, odměňování, motivaci zaměstnanců. Praktická část je ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Kubját, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti HALLEXO CZ s. r. o. Dále obsahuje doporučení pro zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby pomohl ke zvýšení efektivnosti, ke zlepšení ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Návrh rozvoje motivačního systému ve firmě 

  Rotterová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj motivačního systému ve výrobní firmě. Pomocí interních zdrojů a dotazníkového šetření jsem provedla analýzu současného motivačního systému ve firmě. Na základě zjištěných nedostatků ...
 • Účinné formy motivace pracovníků 

  Kočí, Šárka
  Předmětem diplomové práce: "Účinné formy motivace zaměstnanců" je analýza současné úrovně motivace zaměstnanců v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Tato analýza se zaměřuje pomocí dotazníkového šetření na spokojenost respondentů ...