Now showing items 1-5 of 5

 • Motivační systém firmy 

  Škrabal, Martin
  Diplomová práce shrnuje teoretické pojmy na téma motivace. Následuje analytická část, která popisuje aktuální stav vybrané společnosti jako je motivační systém a jeho složky, odměny aj. Na základě provedení kvantitativního ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Kubját, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti HALLEXO CZ s. r. o. Dále obsahuje doporučení pro zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby pomohl ke zvýšení efektivnosti, ke zlepšení ...
 • Návrh motivačního systému ve firmě Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. 

  Kuštanová, Xenia
  Bakalárska práca sa zaoberá motivačným systémom vo firme Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. V prvej časti sú zhrnuté teoretické poznatky týkajúce sa danej problematiky. Druhá časť popisuje aktuálny stav v spoločnosti. ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Návrh rozvoje motivačního systému ve firmě 

  Rotterová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj motivačního systému ve výrobní firmě. Pomocí interních zdrojů a dotazníkového šetření jsem provedla analýzu současného motivačního systému ve firmě. Na základě zjištěných nedostatků ...