Now showing items 1-20 of 21

 • Dvouválcový motocyklový motor 

  Bolcek, Adam
  Tato práce se zabývá vyvažováním setrvačných sil posuvných částí u dvouválcového řadového motocyklového motoru pomocí kyvné páky. Jsou zde uvedeny dva výpočtové přístupy určené k návrhu vyvažovací páky. Výpočtové přístupy ...
 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Parchański, Martin
  Cílem bakalářské práce je spočítat pro zadaný čtyřválcový benzínový motor geometrické, termodynamické a provozní parametry a následně vypočtené hodnoty porovnat se skutečným motorem a zhodnotit výsledky. Provést výpočet ...
 • Hnací ústrojí řadového pětiválcového vznětového motoru 

  Zarambukas, Michalis
  Úkolem bakalářské práce je pro zadaný pětiválcový naftový motor spočítat geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky a poté porovnat se skutečným motorem a zhodnotit výsledky. Dalším krokem je provést ...
 • Hnací ústrojí řadového pětiválcového zážehového motoru 

  Hájek, Daniel
  Cíl bakalářské práce je, pro zadané geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového pětiválcového zážehového motoru, provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry pístní ...
 • Hnací ústrojí řadového pětiválcového zážehového motoru 

  Smetana, Roman
  V úvodu práce je uvedeno základní rozdělení zážehových motorů a fáze činnosti zážehových motorů. Vlastní práce obsahuje výpočet termodynamického cyklu a výpočet maximálního tlaku ve válci, navrhnutí základních rozměrů ...
 • Hnací ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru 

  Riemel, Pavel
  Cílem bakalářské práce je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového tříválcového vznětového motoru provést výpočet termodynamického cyklu, navrhnout základní rozměry pístní ...
 • Klikové ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru 

  Cetkovský, Martin
  Cíl, kterého má být v bakalářské práci dosaženo, je pro dané základní geometrické, termodynamické a provozní parametry válcové jednotky řadového tříválcového vznětového motoru, provést výpočet termodynamického cyklu, ...
 • Malý axiální motor pro čerpadlo 

  Lacina, David
  Tato práce je zaměřena na návrh motoru s axiálním magnetickým tokem tak, aby bylo možné tento motor použít jako přímý pohon čerpadla srdeční náhrady. Tato práce je rozdělena do několika částí, přičemž nejdříve se zabývá ...
 • Motory vozů série Le Mans 

  Herman, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vývoje pohonných jednotek používaných v závodních vozech účastnících se vytrvalostní série Le Mans, především však závodu 24 hodin Le Mans. V první části práce je nastíněna základní ...
 • Návrh a analýza třífázového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem třífázového asynchronního motoru a jeho analýzou. V úvodu seznamuje s principem funkce elektrických strojů a jejich konstrukčními záležitostmi. Hlavním cílem je vypracování postupu výpočtu pro ...
 • Návrh exoskeletu 

  Štancl, Jan
  Bakalářská práce „Návrh exoskeletu“ se zabývá vývojem prototypu protetického exoskeletu ukazováčku. Exoskelet je určen pro pacienta, který přišel o distální a střední článek ukazováčku. Exoskelet se skládá ze třech článků. ...
 • Návrh stejnosměrného lodního motorku pro pohon člunu 

  Hudák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu stejnosměrného motoru s permanentními magnety. Teoreticky seznamuje s problematikou kluzného kontaktu a řeší inovací v této oblasti. se zaměřením na kluzný kontakt stejnosměrného stroje. ...
 • Návrh zařízení pro testování vstřikovacích ventilů zážehových motorů 

  Přibyl, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je provést základní rešerši v oblasti současných elektronických vstřikovacích systému, s ohledem na konstrukci a nároky kladené na samotné vstřikovací ventily, další částí je návrh zařízení pro ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 75 kW 

  Kalugin, Ivan
  Tato bakalářské práce se zabývá výpočtovým návrhem a konstrukčním řešením pístu čtyřdobého, zážehového motoru o výkonu 75 kW. Součástí konstrukčního řešení je zpracovat návrh základních rozměrů motoru a klikového mechanismu. ...
 • Pístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Král, Stanislav
  Cílem bakalářské práce, je pevnostní kontrola pístní skupiny řadového čtyřválcového zážehového motoru. V první části pro zadané termodynamické, geometrické a provozní parametry pístní skupiny uvedeného motoru provedeme ...
 • Rekonstrukce elektrické části vytloukacího roštu 

  Bednář, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem části projektové dokumentace elektrické části nově budovaného zařízení vytloukacího roštu. Navazuje na semestrální projekt 2, ve kterém bylo provedeno seznámení se s okolním prostředím ...
 • Rotační náhonové soustavy 

  Matyáš, Ondřej
  Daná práce nám ukazuje základní rozdělení rotační náhonové soustavy CNC strojů. První část práce této práce poukazuje na základní rozdělení Rotační náhonové soustavy, tedy nástroj a obrobek. Další částí je rozdělení dle ...
 • Současné trendy ve zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů 

  Slovák, Jan
  Tato bakalářská práce je pouze rešeršního charakteru. V práci jsou popsány jednotlivé typy motorů, dále jsou zde rozebrány dva nejčastější typy přeplňování motorů - pomocí kompresoru a turbodmychadla. Spolu s nimi jsou ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje 

  Hradil, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci, ztrátách a teplotních výpočtech elektrického motoru. Na úvod je zmíněna samotná funkce asynchronního stroje s klecí na krátko, následně popsána konstrukce a druhy ztrát v tomto ...
 • Vývoj motorů BMW 

  Süttő, Daniel
  Táto bakalárska práca s názvom „Vývoj motorů BMW“, pojednáva o histórií vzniku lietadlových motorov a motorov pre jednostopové vozidlá závodu BMW. Poskytuje prehľad konštrukčných riešení a vývoja motorov v období od roku ...