Now showing items 1-1 of 1

  • Nové aplikace mravenčích algoritmů 

    Korgo, Jakub
    Mravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, ...