Now showing items 1-1 of 1

  • Měření momentů setrvačnosti vozidla 

    Grác, David
    Tato diplomová práce se zabývá zvolením vhodné metody pro zjištění momentu setrvačnosti ke svislé, příčné a podélné ose procházející těžištěm vozidla. Pomocí speciálního mechanického stavu, zkonstruovaného na ÚADI, bylo ...