Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové 

    Beneš, Tomáš
    Bakalářská práce se věnuje vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové pro tenis a badminton. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu problému a vlastní návrhy řešení. Teoretickou část ...
  • Zastřešení sportovního objektu 

    Tichák, Tomáš
    Cílem této práce je navržení dřevěné nosné konstrukce zastřešení sportovní haly v lokalitě Ostrava. Hala je určena pro sporty typu házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková atd. Stavba má obdélníkový půdorys 35 x 50 ...