Now showing items 1-3 of 3

 • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

  Gruník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...
 • Konstrukce dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického automatu 

  Sedlář, Jiří
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického automatu. V první částí je vypracovaná rešerše a na jejím základě jsou navrženy varianty možných konstrukčních řešení. Po výběru nejlépe ...
 • Pohon vřeten pětivřetenového soustružnického automatu 

  Pavelka, Radomil
  Předmětem diplomové práce je konstrukce zkušebního zařízení pro testování nového konceptu pohonu pětivřetenového automatu nově vznikající řady MORI-SAY TMZ 520 CNC společnosti TAJMAC-ZPS. Práce představí zástupce výrobního ...