Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace pro monitorování multicastových relací 

  Kopecký, Martin
  Tématem této diplomové práce bylo seznámit se s možnostmi monitorování počítačových sítí a především monitorování multicastových relací. Navrhnout aplikaci pro monitorování těchto multicastových relací v IP sítích. Hlavním ...
 • Architektury systémů na Internetu se skupinovým adresováním 

  Veselý, Vladimír
  Spolu s rozvojem šíření multimediálního obsahu a aplikací s distribuovaným výpočtem napříč Internetem vzrostla důležitost optimalizace provozu, zde se jako nejlepší nástroj k dosažení cíle ukázal multicasting. Tato diplomová ...
 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • Internet Protocol Television At The Access Networks Of The New Generation 

  Szymeczek, Andrzej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of the project is to make the network where IPTV service is functional and after then to test the facilities and specifications of this network. The resoults were gain by the simulator program GNS3 by using real devices.
 • Laboratorní scénáře objasňující základy komunikačních protokolů 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce bylo navrhnout dva komplexní scénáře se zaměřením na různé režimy přenosu v paketových sítích. První scénář se zaměřuje na ARQ (Automatic Repeat Request) protokoly. Součástí laboratorní úlohy je seznámení ...
 • Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací 

  Sirotný, Miroslav
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zpracované protokoly RTP a RTCP. Druhá část je věnována návrhu aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP/RTCP relací. Pro vytvoření aplikace jsou použity ...
 • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...
 • Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě 

  Žák, Jakub
  V diplomové práci na téma Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě, jsou zmapovány a podrobněji rozebrány technologie šíření paketů. Zvláštní pozornost je věnována multicastovým technologiím. V práci jsou rozebrány ...
 • Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize 

  Matej, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť mechanizmus optimalizácie signalizačného kanálu pri preťažení signalizačného uzla -- Feedback Target, v hierarchickej agregácií stromovej štruktúry. Realizáciu tohto mechanizmu ...
 • Simulační model IPTV služby s protokolem RTP 

  Ležák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá především problematikou simulace multicastových přenosů ASM v prostředí Opnet Modeler a simulací služby IPTV. V simulačním nástroji byl vytvořen simulační model IPTV s multicastovým přenosem ...
 • Synchronizace přenosu signalizace u internetové televize 

  Figurny, Roman
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout synchronizační mechanismus pro signalizační servery označované jako Feedback Target v hierarchické struktuře zpětného kanálu. Dále pak funkci synchronizačního mechanismu ověřit v ...
 • Využití simulačního nástroje NS2 v sítích multicast 

  Hošek, Petr
  Práce je zaměřena na směrování v datových sítích, především na síťovou metodu multicast. Také se podrobněji zabývá jednotlivými multicastovými protokoly a dále modely multicastu, zejména ASM (Any Source Multicast) a SSM ...
 • Zjištění fyzické pozice počítače v Internetu 

  Relovský, Josef
  Tato diplomová práce je tvořena jako součást výzkumného projektu, pro jehož řešení je používaná celosvětová experimentální síť PlanetLab. Celá problematika se zabývá termínem IPTV (Internet Protokol TeleVision). Jedná se ...