Now showing items 1-1 of 1

  • Multifunkční senzor 

    Tománek, Jakub
    Cílem diplomové práce je seznámení se s možnostmi realizace multifunkčního sensoru určeného pro agrikulturní účely. Práce se v teoretické rovině zabývá principy měření enviromentálních veličin. Následně jsou vybrány sensory ...