Now showing items 1-2 of 2

  • Databázové úložiště virtuální čekárny 

    Sadloň, Matej
    Tato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje ...
  • Informační systém pro Výzkumnou skupinu diagnostika 

    Vaďura, Pavel
    Tato práce pojednává o návrhu a implementaci informačního sytému pro výzkumnou skupinu. V práci jsou popsány základní technologie pro tvorbu informačního systému, jako je PHP, PHP frameworky, MySQL a jQuery. Další část ...