Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dat síťové komunikace mobilních zařízení 

  Abraham, Lukáš
  Práce na svém začátku popisuje protokoly DNS a SSL/TLS, věnuje se hlavně komunikaci mezi zařízeními pomocí těchto protokolů. Poté si povíme něco o předzpracování dat a jejich čištění. Dále se práce zaobírá základními ...
 • Komunikační software pro terminálové klienty linuxového serveru 

  Hanák, Karel
  V práci je obsažen návrh a realizace prostředí vhodného pro provoz síťových aplikací klientů, jenž používají běžné terminály. Jsou zde realizovány příklady s jejichž pomocí je prezentován způsob využití prostředí. Vychází ...
 • Návrh webové aplikace pro analýzu rizik 

  Krýzová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro analyzování rizik, což usnadní provoz systému řízení bezpečnosti informací pracovníkům společnosti. Teoretická část diplomové práce vymezuje cíle práce, metodiky ...
 • Webová aplikace pro snadnou správu dedlajnů 

  Šmajzrová, Kateřina
  Tato práce řeší vytváření webové aplikace, která umožňuje jednomu správci snadnou správu jeho úkolů, které zadává svým spolupracovníkům či studentům. V následujícím textu je mimo jiné popsán návrh uživatelského rozhraní i ...