Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza dat síťové komunikace mobilních zařízení 

  Abraham, Lukáš
  Práce na svém začátku popisuje protokoly DNS a SSL/TLS, věnuje se hlavně komunikaci mezi zařízeními pomocí těchto protokolů. Poté si povíme něco o předzpracování dat a jejich čištění. Dále se práce zaobírá základními ...
 • Databáze energetických údajů s využitím WIKI technologie 

  Čižmár, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na praktickou realizaci kooperativního projektu databáze pro účely akademického využití, kterou lze spravovat užitím WIKI technologie. Výběr vhodného WIKI software bude zajišťovat možnost ...
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Komunikační software pro terminálové klienty linuxového serveru 

  Hanák, Karel
  V práci je obsažen návrh a realizace prostředí vhodného pro provoz síťových aplikací klientů, jenž používají běžné terminály. Jsou zde realizovány příklady s jejichž pomocí je prezentován způsob využití prostředí. Vychází ...
 • Návrh webové aplikace pro analýzu rizik 

  Krýzová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro analyzování rizik, což usnadní provoz systému řízení bezpečnosti informací pracovníkům společnosti. Teoretická část diplomové práce vymezuje cíle práce, metodiky ...
 • Optimalizace strukturovaných dotazů nad rozsáhlými databázemi 

  Janeček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací strukturovaných dotazů nad rozsáhlými databázemi. Principy těchto optimalizací jsou později využity při tvorbě aplikace, která umožňuje vyhledávání nad jednou konkrétní rozsáhlou ...
 • Účetní modul podnikového informačního systému 

  Machala, Ondřej
  Obsahem této práce je popis vývoj účetního modulu informačního systému společnosti inLink CZ, s.r.o. První část práce se zabývá analýzou potřeb společnosti z pohledu evidence účetních případů, příslušných dokumentů a ...
 • Webová aplikace pro snadnou správu dedlajnů 

  Šmajzrová, Kateřina
  Tato práce řeší vytváření webové aplikace, která umožňuje jednomu správci snadnou správu jeho úkolů, které zadává svým spolupracovníkům či studentům. V následujícím textu je mimo jiné popsán návrh uživatelského rozhraní i ...