Now showing items 1-2 of 2

  • Interakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproof 

    Zbořilová, Hana
    Tato práce se zabývá studiem interakce polykationtu N,N,N-trimethylchitosanu (TMC) s aniontovou povrchově aktivní látkou Niaproof® 4 ve vodě a fyziologickém roztoku. Z důvodu komerční nedostupnosti N,N,N-trimethylchitosanu ...
  • Příprava a charakterizace hydrogelů na bázi kationaktivního biopolymeru 

    Tesařová, Barbora
    Předložená práce se zabývá přípravou a charakterizací hydrogelů na bázi kationaktivního biopolymeru a anionaktivního tenzidu. Jakožto vhodný zástupce kationaktivního polymeru byl zvolen chitosan, díky jeho biokompatibilitě ...