Now showing items 1-4 of 4

 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů v lokalitě obce Vyškov 

  Studnařová, Martina
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě obce Vyškov. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách obce a posuzuje změny nájmu z hlediska vybavení a ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě 

  Štencl, František
  Diplomová práce popisuje současnou bytovou situaci v lokalitě města Olomouc. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých městských částech a posuzuje změny nájmu z hlediska faktorů, které je ovlivňují. ...
 • Porovnání výše obvyklého nájemného z bytů ve vybrané lokalitě 

  Šmída, Martin
  Cílem této práce je, s využitím teoretických poznatků, provést analýzu výše nájemného ve vybraných lokalitách a určit faktory, které výši nájemného ovlivňují. V každé vybrané analyzované oblasti je vybraných 10 bytů z každé ...