Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

    Mokhova, Natalia
    Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...